kichanie

Alergia to obronna reakcja organizmu na patogeny takie jak pyłki, sierść i kurz. Jeżeli symbol ten pojawia się we śnie może on oznaczać że odrzucasz pewne rzeczy i zachowania. Czasami alergia oznacza również żal i smutek spowodowany poczuciem winy. Mieć alergię – pewne rzeczy działają Ci na nerwy. Wyleczyć się z alergii – wkrótce pozbawisz się złych wpływów.