polityka

Polityk znaczenie snu

Polityk uosabia system praw rządzących naszym światem. Jego pojawienie się we śnie oznacza, że ktoś próbuje wywrzeć wpływ na nasze wewnętrzne normy i system wartości. Może być też zapowiedzią czekającego nas dylematu moralnego. Widzieć przemawiającego polityka: Ktoś będzie próbował tobą manipulować dla osiągnięcia swoich korzyści. Polityk, który krzyczy: Pora przyjrzeć się otoczeniu i uwolnić od [...]