prezydent

Polityk znaczenie snu

Polityk uosabia system praw rządzących naszym światem. Jego pojawienie się we śnie oznacza, że ktoś próbuje wywrzeć wpływ na nasze wewnętrzne normy i system wartości. Może być też zapowiedzią czekającego nas dylematu moralnego. Widzieć przemawiającego polityka: Ktoś będzie próbował tobą manipulować dla osiągnięcia swoich korzyści. Polityk, który krzyczy: Pora przyjrzeć się otoczeniu i uwolnić od [...]

Znaczenie snu adiutant

Adiutant jest to oficer przydzielony do wyższego dowódcy albo głowy państwa. Pojawienie się adiutanta we śnie oznacza chwilowe kłopoty, które jednak szybko się skończą. Nie należy martwić się na zapas. Adiutanta widzieć – sen ten oznacza dużą radość która czeka nas w najbliższym czasie. Być adiutantem – nowy pomysł na biznes sprawdzi się i przyniesie duże [...]