człowiek

Ludzie we śnie znaczenie sennik

Ludzie we śnie mają znaczenie zarówno informacyjne jak i ostrzegawcze. Nakierowują nas na właściwą drogę i dają wskazówki co do postępowania. Widok nieznajomych ludzi we śnie jest znakiem który może nas ostrzegać przed błędami oraz pomóc podjąć właściwe działanie. Niekiedy sen o ludziach oznacza że powinniśmy baczniej zwracać uwagę na to co się dzieje w [...]

Widok albinosa we śnie oznacza problemy, które nas wkrótce spotkają. Przyjdzie czas zmartwień i kłopotów. Rozmawiać z albinosem – jesteś osobą niezdecydowaną w pewnych sprawach. Musisz wziąć się w garść i obrać konkretne działanie. Być albinosem – twoje działanie spowoduje że będziesz widoczny w tłumie, niekoniecznie z pozytywnym odbiorem.